آشنایی با مبانی شناخت و روش نقد فیلم به روایت مجید سیف‏ العلمایی

آشنایی با مبانی

شناخت و روشِ نقدِ فیلم

به روایتِ

 


کلیات sketch

ضرورت necessity :

شناخت cognition :

سؤال و جواب:

پژوهش research :

عقلانیت rationality :

روش method :

تعریف definition :

روش:

نقد criticism

نقد چیست؟

سؤالِ سخت:

سؤالِ سهل:

سؤالِ مستعمل:

معانی نقد:

صرّافی:

تمیز:

پول:

نقداً:

مِحک:

اکنون:

معانی:

مبین:

حال:

نقدینگی:

و…:

نقدِ هنری The criticism of art

نقدِ ادبی review :

نقد و علم criticism and science :

نقد و فلسفه criticism and philosophy :

آشنایی‏‌زُدایی de familiarization :

تعریف definition :

ویکتور اشکلوفسکی –نظریه‌‏پرداز و از پیشروانِ فرمالیسمِ روسی. ۱۸۹۳-۱۹۸۴م– :

روندِ تاریخی نقد

درونی (باطنی):

نقدِ افلاطونی Platonic criticism :

نقدِ اخلاقی moral criticism :

بیرونی (ظاهری):

نقدِ ارسطویی Aristotelian criticism :

نقدِ زیبایی‏شناختی –«نقدِ زیبایی‏شناسانه» (aesthetic criticism)– :

نقدِ شکل‏‌گرایی formalism criticism :

معاصر:

نقدِ جامعه‏‌شناختی –«نقدِ جامعه‏‌شناسانه» (sociological criticism)– :

نقدِ مارکسیستی Marxist criticism :

نقدِ روان‏شناختی[۲۳]:

انگیزه/ انگیخته:

انگیزه/ اندیشه:

انگیخته/ اندیشه:

نقدِ اسطوره‏شناختی[۲۴]:

نقدِ تاریخی[۲۵]:

.

نقدِ نظری[۲۶]:

نقدِ عملی[۲۷]:

.

نقدِ امپرسیونیستی[۲۸]:

نقدِ عینی[۲۹]:

.

نقدِ نو[۳۰]:

نقدِ کثرت‏گرا[۳۱]:

نقدِ فمنیستی[۳۲]:

.

نقدِ آموزشی [۳۳]:

نقدِ تطبیقی [۳۴]:

نقدِ متون[۳۵]:

.

نقدِ ساختاری[۳۶]:

تجزیه[۳۷]:

بررسی:

ارتباطِ اجزا:

کلیتِ اثر:

نقدِ فیلم[۳۸]

روشِ نقد:

نوعِ نقد:

سبک نقد:

کاربُردِ نقد:

نقدِ نقد:

نقدِ فیلم:

نقدِ آزاد/ آزادی نقد:

* هنر و نقد:

منتقد [۳۹]

جایگاهِ منتقد:

سینماگر:

مورخِ سینما:

سینماشناس:

نظریه‏پردازِ سینما:

منتقد سینما:

نقّاد:

 

مخاطب[۴۰]

.

م

.[۴۱]

 

[۲۳] «نقدِ روان‏شناسانه» (psychological criticism)

[۲۴] «نقدِ اسطوره‏شناسانه» (mythological criticism)

[۲۵] historic criticism

[۲۶] «نقدِ نظری» (theoretical criticism)، «نقدِ تجویزی» (prescriptive criticism)

[۲۷] «نقدِ عملی» (practical criticism)، «نقدِ کاربُردی» (applied criticism)، «نقدِ توصیفی» (descriptive criticism)

[۲۸] impressionistic criticism

[۲۹] objective criticism

[۳۰] new criticism

[۳۱] pluralist criticism

[۳۲] feminist criticism

[۳۳] didactic criticism

[۳۴] comparative criticism

[۳۵] textual criticism

[۳۶] structuralism criticism

[۳۷] dissociation

[۳۸] The criticism of film

[۳۹] ناقدِ هنری (critic)

[۴۰] recipient

[۴۱] شنبه، ۰۳ خرداد، ۱۳۸۲

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

code

0

محصولات فروخته شده پس گرفته می‌شود. رد کردن

[ views id=1″ ]