داستان ما

اين يک واقعيت بزرگ است.

55000
دنبال کنندگان
30
گواهی مربیان
1234
ثبت‌نام فراگيران
25
دوره کامل

خوش آمديد به سیف دات آی آرمربی و مشاور فیلم‌سازی Instructor and film consultant

مجید سیف العلمایی

ما که هستیم؟


سلامی چو بوی خوش آشنایی. سیف العلمایی هستم. مجید سیف العلمایی. مربی و مشاور فیلم‌سازی از "سیف دات آی آر". به‌عنوان مولف، مدرس و فیلم‌ساز که حدود چهار دهه در اين زمينه‌ها وقت صرف کردم و قريب به پانزده سال است، یعنی از ابتدای دهه هشتاد، رسما در حوزه‌ی آی تی فعال هستم و توانم را صرف پيوند آموزش – سینما و اینترنت نموده‌ام. اگر خواستيد راجع به فعاليت‌هايم بيشتر بدانيد به نشانی majid.sayf.ir مراجعه کنید. صادقانه عرض کنم که خشنود و خرسندم که آموخته‌ها و تجاربم را با شما به اشتراک می‌گذارم. در صورت تمایل، با من از طريق info@sayf.ir تماس بگيريد.

ما چه کار می‌کنیم؟


آموزش بدون مرز | سینما برای همه

هدف: مشاوره و آموزش مديريتِ توليد تا فروش (بازاريابی "Marketing") فيلم‌سازی.

برنامه‌های آموزشی ویدئویی:

دوره‌های آموزشی مجازی:

کارگاه‌های آموزشی حضوری:

مجید سیف العلمایی

آخرین دوره‌های آموزشی مجازی:

آخرین کارگاه‌های آموزشی حضوری:

داستان ما

اين يک واقعيت بزرگ است.

55000
دنبال کنندگان
30
گواهی مربیان
1234
ثبت‌نام فراگيران
25
دوره کامل

خوش آمديد به سیف دات آی آرمربی و مشاور فیلم‌سازی Instructor and film consultant

مجید سیف العلمایی

ما که هستیم؟


سلامی چو بوی خوش آشنایی. سیف العلمایی هستم. مجید سیف العلمایی. مربی و مشاور فیلم‌سازی از "سیف دات آی آر". به‌عنوان مولف، مدرس و فیلم‌ساز که حدود چهار دهه در اين زمينه‌ها وقت صرف کردم و قريب به پانزده سال است، یعنی از ابتدای دهه هشتاد، رسما در حوزه‌ی آی تی فعال هستم و توانم را صرف پيوند آموزش – سینما و اینترنت نموده‌ام. اگر خواستيد راجع به فعاليت‌هايم بيشتر بدانيد به نشانی majid.sayf.ir مراجعه کنید. صادقانه عرض کنم که خشنود و خرسندم که آموخته‌ها و تجاربم را با شما به اشتراک می‌گذارم. در صورت تمایل، با من از طريق info@sayf.ir تماس بگيريد.

ما چه کار می‌کنیم؟


آموزش بدون مرز | سینما برای همه

هدف: مشاوره و آموزش مديريتِ توليد تا فروش (بازاريابی "Marketing") فيلم‌سازی.

برنامه‌های آموزشی ویدئویی:

دوره‌های آموزشی مجازی:

کارگاه‌های آموزشی حضوری:

مجید سیف العلمایی

آخرین دوره‌های آموزشی مجازی:

آخرین کارگاه‌های آموزشی حضوری:

داستان ما

اين يک واقعيت بزرگ است.

55000
دنبال کنندگان
30
گواهی مربیان
1234
ثبت‌نام فراگيران
25
دوره کامل

خوش آمديد به سیف دات آی آرمربی و مشاور فیلم‌سازی Instructor and film consultant

مجید سیف العلمایی

ما که هستیم؟


سلامی چو بوی خوش آشنایی. سیف العلمایی هستم. مجید سیف العلمایی. مربی و مشاور فیلم‌سازی از "سیف دات آی آر". به‌عنوان مولف، مدرس و فیلم‌ساز که حدود چهار دهه در اين زمينه‌ها وقت صرف کردم و قريب به پانزده سال است، یعنی از ابتدای دهه هشتاد، رسما در حوزه‌ی آی تی فعال هستم و توانم را صرف پيوند آموزش – سینما و اینترنت نموده‌ام. اگر خواستيد راجع به فعاليت‌هايم بيشتر بدانيد به نشانی majid.sayf.ir مراجعه کنید. صادقانه عرض کنم که خشنود و خرسندم که آموخته‌ها و تجاربم را با شما به اشتراک می‌گذارم. در صورت تمایل، با من از طريق info@sayf.ir تماس بگيريد.

ما چه کار می‌کنیم؟


آموزش بدون مرز | سینما برای همه

هدف: مشاوره و آموزش مديريتِ توليد تا فروش (بازاريابی "Marketing") فيلم‌سازی.

برنامه‌های آموزشی ویدئویی:

دوره‌های آموزشی مجازی:

کارگاه‌های آموزشی حضوری:

مجید سیف العلمایی

آخرین دوره‌های آموزشی مجازی:

آخرین کارگاه‌های آموزشی حضوری:

۲۴
مرداد
mobile-photo400
عکاسی با موبایل
۱۰:۳۰ قبل از ظهر - ۷:۳۰ بعد از ظهر
مشهد پارک ملت مجتمع امام رضا ع

Workshop کارگاه آموزش حضوری عکاسی با موبایل Mobile photography توضیحات: عکاسی با موبایل Mobile photography محتوای کارگاه آموزشی: عکاسی موبایل عکاسی با موبایل Mobile photography نتیجه...


logo-samandehiمحصولات فروخته شده پس گرفته می‌شود. رد کردن