بخش بسته آموزشی

بسته‌های آموزشی: شامل چندین ویدئوی حدوداً 200 ثانیه ای می شود که در عین مستقل بودن، در کنار یکدیگر یک موضوع بخصوص را با عنوان «بسته» دربرمی گیرد.

0

محصولات فروخته شده پس گرفته می‌شود. رد کردن

از پیوندتان به کمپین اطلاع رسانی خرسندیم.