بخش همایش آموزشی

همایش‌های آموزشی: شامل یک یا چند ویدئو می‌شود که یک کلاس یا جلسه آموزشی بخصوص با اهداف از پیش طراحی شده را دربرمی گیرد.

0

محصولات فروخته شده پس گرفته می‌شود. رد کردن

از پیوندتان به کمپین اطلاع رسانی خرسندیم.